Skip to content

Certyfikat CE dla włosów zastępczych

Tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre dla naszych klientów

Włosy zastępcze BEAUTY HAIR to najwyższa jakość. Powinien wyglądać naturalnie i być wygodny w noszeniu, ale jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo użytkownikowi końcowemu.

Tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre dla naszych klientów, dlatego wszystkie peruki i treski BELLE MADAME, a także wszystkie systemy włosów MANAGER TOP otrzymały znak CE, tj. są klasyfikowane jako wyroby medyczne zgodnie z Dyrektywą UE 93/42 / EWG.

Certyfikat CE podlega surowym wymaganiom w zakresie materiałów i produkcji. Jest to gwarancja, że ​​produkty będą odpowiednie i bezpieczne dla użytkowników końcowych.

Jako producent, Beauty Hair deklaruje na własną odpowiedzialność zgodność peruk, tresek i systemów włosów z podstawowymi wymaganiami niniejszej dyrektywy dla wyrobów medycznych.